Regulamin

Sklep internetowy Siat-Max

dostępny pod adresem Siat-Max.com

prowadzony jest przez firmę:

Siat-Max Damian Maciejewski

ul. Polna 1 C, 62-330 Zasutowo

biuro@siat-max.com

tel. 781-670-120

NIP 789-172-18-38

 

Regulamin zakupów

1. Sprzedaż prowadzona na stronie www.siat-max.com jest przez firmę Siat-max Damian Maciejewski z siedzibą w Zasutowie, ul. Polna 1 C

2. Regulamin niniejszy stosuje się wyłącznie do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu aktualnych przepisów, w szczególności art. 22 Kodeksu cywilnego, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warunki umów zawieranych z innymi podmiotami ustalone są odrębnie.

3. Poprzez stronę internetową www.siat-max.com (dalej ?Strona Internetowa?) umożliwia zakup produktów i towarów (dalej odpowiednio ?Produkt? lub ?Produkty?) aktualnie zamieszczonych na stronie sklepu. Przedmiotem i istotą świadczenia firmy Siat-max jest sprzedaż i przeniesienie własności zamówionego przez Klienta Produktu.

4. Przedmiot sprzedaży (nazwa Produktu i zamówiona ilość), jego cena oraz opłata za przesyłkę i łączna kwota do zapłaty zostaje przedstawiona Klientowi w trakcie procesu składania zamówienia.  Cena i wysokość opłat podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (pozycja – suma do zapłaty). W momencie składania zamówienia obowiązuje cena widniejąca aktualnie w  formularzu składania zamówienia. Zmiana ceny na Stronie Internetowej nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed jej dokonaniem. W przypadku wysyłki za granicę wysokość opłaty podawana jest indywidualnie.

5. Zawarcie umowy następuje po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Siat-max i jego warunkami oraz potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.

6. Firma Siat-max kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres (e-mail) lub telefonicznie.

7. Siat-max sprzedaje Produkty aktualnie zamieszczone na Stronie Internetowej www.siat-max.com. Sprzedawane Produkty winny być zgodne z zamówieniem i wolne od wad. Opis Produktu znajduje się na dotyczącej go podstronie.
Zakup produktów o innych parametrach lub właściwościach jest możliwy jedynie w drodze umowy zawieranej odrębnie z siat-max.com i nie jest przedmiotem niniejszego Regulaminu.

8. Cena za zakupione Produkty zostaje uiszczona przez Klienta zgodnie z wybraną opcją przed realizacją zamówienia na rachunek bankowy Siat-max (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem).

9. Zamówione Produkty wysyłane są do Klienta za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich wskazanych na Stronie Internetowej. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, następuje on po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem przygotowania Produktów do odbioru w siedzibie Siat-max ul. Polna 1 C 62-330 Zasutowo od poniedziałku do piątku w godziny 8-16 lub w soboty po wcześniejszym ustaleniu.

10. Czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysyłki/odbioru) wynosi zasadniczo 1-3 dni robocze od dnia potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności za pobraniem lub od dnia zarejestrowania wpływu płatności na rachunek Siat-max – w przypadku przedpłaty. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie, firma Siat-max poinformuje o tym Klienta wskazując możliwy termin realizacji ? w takim przypadku Klient według swego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji zamówienia albo anulować zamówienie, bądź jego część. W przypadku zamówienia paneli ogrodzeniowych, siatki, słupków oraz bram i furtek, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem.

11. Przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską ? 2 dni robocze po realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia paneli ogrodzeniowych, siatki, słupków oraz bram i furtek lub wysyłki za granicę, przewidywany czas dostawy podawany jest indywidualnie.

12. Reklamacje winny być składane pod adresem wskazanym w pkt 14 poniżej ? pisemnie lub mailowo.
Reklamacja winna zawierać dowód zakupu lub dane umożliwiające identyfikację transakcji przez Siat-max oraz opis przyczyn reklamacji. W przypadku reklamacji z powodu wady Produktu, Klient zamieści opis wady, bądź jej zdjęcie. W razie potrzeby Siat-max, po uprzednim zawiadomieniu Klienta, dokona odbioru reklamowanego Produktu (za pośrednictwem firmy kurierskiej) w celu jego zbadania. Odpowiedź na reklamację składana jest mailowo lub pisemnie w terminie 14 dni. W razie uwzględnienia reklamacji, wymiana/naprawa Produktu albo zwrot płatności lub jej części następuje w sposób ustalony z Klientem.

13. Klient ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z pouczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

14. Dane kontaktowe:
Siat-max Damian Maciejewski
ul. Polna 1 C
62-330 Zasutowo
tel. 781 670 120 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-17, sobota 8-12)
e-mail biuro@siat-max.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną) ? dane kontaktowe w pkt. 4.
  4. Siat-max Damian Maciejewski Zasutowo, Ul. Polna 1C 62-330 Zasutowo tel. 781 670 120 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-17, sobota 8-12) e-mail biuro@siat-max.com                                  
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności oprócz kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymamy od Państwa zwrot zakupionego w naszym sklepie towaru lub potwierdzenia jego nadania- w zależności co nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy na podany przez Państwa numer rachunku bankowego, chyba że proszą Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Zwrotu zakupionego towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.